Flexibla lösningar med individen i centrum

Vi kan erbjuda:

  • Familjevård
  • Öppenvård
  • Medicinskt stöd (LARO från 2014-04-01)
  • Psykologutredningar
  • Referensboende i lägenhet
  • Sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete
  • Aktiv fritid
  • Provtagningar, även körkortsärende

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) tillämpar de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. RSU har HVB-tillstånd för vuxna, par och ungdomar och är ISO 9001 ledningssystem - och 14001 miljöcertifierade. RSU är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Almega. Ansvarsförsäkring är tecknad i Säkra och alla klienter är försäkrade under inskrivningstiden.