Familjehem

 

Våra noggrant utvalda och utredda familjehem skall fungera som ett föredöme för klienten. Det är vanliga familjer RSU anlitar – vanliga i den bemärkelsen att vi inte kräver att de är specialister som psykologer eller terapeuter. Vi anordnar regelbundet utbildningsdagar för våra familjehem. Familjerna får stöd i form av handledning samt vid behov även av  extern familjeterapeut. Placerande myndighet får alltid ta del av våra familjehemsutredningar samt utdrag från social- och brottsregister inför en eventuell placering.

 

Intresserad av att jobba som familjehem? 

Skicka lite information om er till info@rsu.nu så kontaktar vi er.

Länk till familjehandboken: /file/bilder/familjehemsguiden-a-o.pdf